2018. március 25., vasárnap

Istentisztelet 2018-03-25 Virágvasárnap


Áldás Békesség!

Sok szeretettel köszöntjük olvasónkat!

Gyülekezeti hírlevél
Lekció: Zsoltárok 118, 1-29 itt olvasható. (www.szentiras.hu)  

Alapige: " Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik:
Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! 
Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.”A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. "
  /Máté 21, 1-11 /

Március hónap éneke Krisztus az én énekem című énekeskönyvünk 750. éneke, mely itt hallgatható meg.  

Istentiszteletünkön 57 fő vett részt.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése