2016. március 28., hétfő

Húsvét

Húsvét ünnepe a nagypénteki úrvacsorai Istentisztelettel vette kezdetét.
Az ünnepek alatt lelkipásztorunk édesapja, id. Komlósi Péter nyugalmazott esperes, lelkipásztor hirdette Isten igéjét.

Nagypéntek:

Alapige, lekció: Máté, 27, 45-56 itt olvasható.

Úrvacsorai ige: Pál 1 Korintus 11, 23-30 itt olvasható

Az istentiszteleten 61 fő vett részt.

Húsvétvasárnap:

Ünnepi Istentiszteletünk fényét emelte gyülekezetünk kórusának szolgálata.Kórus
Lekció: János 20, 1-16 itt olvasható,

Alapige: Lukács 24, 36-38 itt olvasható.

Istentiszteleten 110 fő vett részt, ebből 85  fő Úrvacsorázott.


"...vette a kenyeret és hálát adva megtörte.."

"...Hasonlóképpen vette a poharat..."
Húsvéthétfő:


Húsvét másnapján ismét úrvacsorai Istentisztelet volt.

Lekció, és alapige : János 20. 1-16 itt olvasható.

Mai Istentiszteletünkön 53 fő vett részt ebből 37 fő Úrvacsorázott.

Március hónap éneke itt hallgatható meg.  Krisztus az én énekem énekes könyv 710. éneke.

Lelkipásztorunk betegsége miatt a liturgus lapok nem jelennek meg Istentiszteleti alkalmainkon. A hétközi gyülekezeti alkalmak is bizonytalan ideig szünetelnek.                                

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése